רשימת מרצים ואירועים בבית ברל

בחר אוניברסיטה או פקולטה
חשיפה של העיתונאי ישי פרידמן בשביעי כי מרצים בבית ברל פרסמו מכתב הזדהות עם השובתים הערבים בזמן הפרעות. ואלו שמות המרצים שחתמו: גיא בן