לא תהא פוליטיזציה

באקדמיה!

המידע באתר זה אינו נוגע לפוליטיקה, בבחינת הדיון שבין "ימין ושמאל". האתר, נוסף על כך, לא מתיימר לקבוע גבולות לשיח החופשי והתוסס הקיים במדינת ישראל.

מה שהאתר "הכר את המרצה" מבקש לעשות הוא להנגיש לציבור הרחב מידע הנסתר מעיניו בדרך כלל, שעל פיו יוכל ללמוד אילו מרצים באקדמיה הישראלית לוקחים חלק בקידום לחץ בינלאומי על ישראל, עידוד גזירות (סנקציות) על המדינה, הפצת עלילות דם נגד חיילי צה"ל, תמיכה בארגונים המפיצים עלילות דם נגד חיילי צה"ל והשתתפות באירועים שונים הקוראים להחרמת מדינת ישראל וכדומה.

אנו סבורים כי כל עוד האקדמיה הישראלית ממומנת על ידי משלם המיסים, זכותו לקבל את המידע הזה, ואם הוא מוצא לנכון – גם לבקר זאת נמרצות, כחלק מהשיח הלגיטימי של מדינת ישראל ובמסגרתו.

תנועת אם תרצו רואה בחומרה את התופעה שבה מיעוט אליטיסטי נאור בעיני עצמו, פונה לאומות העולם במטרה לכפות על המדינה לעשות כרצונו, על אפו ועל חמתו של רוב העם ומנהיגיו הלגיטימיים. אנו רואים בכך מעשה אנטי דמוקרטי ואנטי ציוני.

אנו מזמינים את הציבור הרחב לקחת חלק במיזם ולשלוח לנו באופן שוטף מידע כדי לעדכן את המופיע באתר. אנשים הנמצאים ברשימה זו ומאמינים כי שמם צריך להיות מוסר מן האתר, מוזמנים להיות איתנו בקשר.

חיפוש

ציטוטים נבחרים בנושא פוליטיזציה באקדמיה:

אתם לא הקורבן. אתם התוקפן. אני מכיר סטודנטים שחוששים להביע את דעתם בכיתה, פן המרצה שלהם, שבא מהמחנה הפוליטי שלך, יפגע להם בציון. אתה מכיר מקרים הפוכים? אני מכיר מרצים שטוענים שהם לא מצליחים להתקבל לאקדמיה בגלל עמדותיהם הפוליטיות הימניות. כמה טענות הפוכות שמעת? "הסטודנטים יודעים להגן על עצמם", כתבת. באמת? איך בדיוק יגן על עצמו סטודנט שחולק על המרצה שלו הגורס ששרת המשפטים היא "חלאה ניאו־נאצית"? שיתווכח איתו בכיתה? וכשמרצה אחר ממליץ לשבור את המפרקת של פעילי ימין, אתה היית מעז להציג את עצמך כאיש ימין ולהתווכח איתו,

כשהציון שלך תלוי בו? אלמלא ההתנהלות שלך ושל חבריך עד היום, איש לא היה מעלה בדעתו לחבר קוד כזה. אלמלא נהגתם באקדמיה כאילו היא עסק פרטי שלכם – כאילו אין לכם גבולות, כמי שרואים את תפקידנו מתחיל ונגמר בלשלם לכם משכורת ולשתוק – לא היינו מתכנסים פה היום. אז הבנו שאתה נגד התערבות פוליטית, שגם אליה נשוב עוד מעט