לא תהא פוליטיזציה

באקדמיה!

הגש תלונה על אירוע/מרצה:

סטודנטים דעו את זכויותכם:

במסגרת החלטות המועצה להשכלה גבוהה מתאריך 21/12/2010 נקבע כי על האוניברסיטאות לפעול:

לדחות כל ניסיון של פוליטיזציה באקדמיה

על האוניברסיטאות לחתור לחשוף את הסטודנטים למבט מגוון ככל שניתן על תחומי הידע אותם הם לומדים.

למנוע מצב בו סטודנטים או מרצים יסבלו מדחייה, השתקה הדרה או אפליה בשל עמדותיהם הפוליטיות.

מינויים של מרצים וקידומם צריכים להתבסס על מצוינות במקר ובהוראה בלא לערב שיקולים זרים כל שהם כמו כן על המינויים להעשות בהליך מסודר שיש לבוחנו.

קריאה לחרם אקדמי פסולה מעיקרה ועל האוניברסיטאות לגבש דרכי התמודדות

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

חתמו על עצומה לחופש אקדמי בישראל

בעת החתימה אני מאשר/ת קבלת דואר אלקטרוני ומסרונים מתנועת אם תרצו