מרצים מדברים על חופש אקדמי

נירה חטיבה, פרופ' לחינוך

הכר את המרצה