מרצים מדברים על חופש אקדמי

ארנון סופר פרופ' אמריטוס לגאוגרפיה ולמדעי הסביבה

הכר את המרצה