מרצים מדברים על חופש אקדמי

אסף מלאך – ד"ר לפילוסופיה

הכר את המרצה