אמנון רובינשטיין הוא סופר ופרופסור במרכז הבינתחומי הרצליה, שר החינוך וח"כ לשעבר מטעם מפלגת מרצ, חתן פרס ישראל לחקר המשפט

כתיבת תגובה

אירועי פוליטיזציה באקדמיה:

"וזאת יש להבהיר: מניעת כניסתה של אל־קאסם לישראל לעת הזאת, היא פעולה שאפשר להעלות טיעונים מגוונים בזכותה או בגנותה, ואילו ההטפה הפוליטית הגלויה של מרצים המשדלים את תלמידיהם לאמץ
הרי כל מדעי הרוח והחברה שלנו מעוטרים בחברי סגל בעלי ‏אידיאולוגיה אנטי ציונית, שחלקם אף תומכים במפורש בחרם על ישראל בכלל ועל המוסדות שבהם הם ‏עובדים בפרט. לכן אין