פוליטיזציה באקדמיה- עצומות נגד הוצאת מסתננים לא חוקים

 1. המוסדות האקדמיים "המכללה האקדמית בית-ברל", "שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב" ו"מכללת אורנים" הינם מוסדות המתוקצבים על ידי כספי המיסים של מדינת ישראל.
 2. על פי המידע שהגיע לידנו שני המוסדות עשו שימוש פוליטי במשאבי האוניברסיטה על ידי הפצה של עצומה נגד צעדי הממשלה בסוגיית המסתננים הלא חוקים.
 3. במעשה הזה עברו המוסדות על החלטת המל"ג מ-2011 (ישיבת המועצה מס' 58 (493 – מיום 21.12.10) המצהירה מפורשות כי:
 1. יש לדחות כל ניסיון לפוליטיזציה של האקדמיה
 2. יש למנוע מצב בו סטודנטים או מרצים יסבלו מדחייה, השתקה, הדרה או אפליה בשל מאפייניהם או השקפותיהם האישיות, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות.[1]
 1. חשוב לציין ששלושת המוסדות נוסף על עצם השימוש הפוליטי בשם המוסד האקדמי, המוסדות עשו שימוש במשאבי האוניברסיטה לטובת קידום העצומה.
 2. מכללת בית ברל שלחה הודעות דוא"ל וכן הודעות טקסט טלפונים (SMS) לכלל הסטודנטים במכללה [נספח א'] . מדובר במשאב בעל ערך יקר שלא יסולא מפז, גם ערך כספי של שליחת ההודעות והדוא"ל וגם הערך הפרטי של מספרי הטלפון והדוא"ל של כלל.
 3. מכללת שנקר לכל הידוע לנו, פרסמה גילוי דעת בנושא[2] ב-23/1/2018 בעמוד הפייסבוק של המכללה, בהמשך ב-30 לינואר פתחה עצומה שפורסמה בעמוד הפייסבוק של המכללה[3], שזה גם פורסמה באתר המכללה [נספח ג'].
 4. מכללת אורנים שלחה את העצומה בתפוצת דוא"ל לכלל הסטודנטים ועובדי המוסד [קובץ מצורף].
 5. בנוסף וחמור לא פחות שני המוסדות שהם מוסדות אקדמיה מובילים בישראל, כתבו מסמכים מלאי סילופים, שקרים, אי הדיוקים ואף שירבבו משפטים שבקלות ניתן לפרש אותם כמוזילים את זכר השואה ואף תורמים להכפשת השואה, כל זאת בשם המוסד האקדמי ונגד מדיניות הממשלה.
 6. כך נפתחת העצומה של מכללת בית ברל:
  1. "אנו חברי, סגל אקדמי, סגל מנהלי וסטודנטים במכללה האקדמית בית ברל, קוראים לממשלת ישראל לשוב ולשקול מחדש את ההחלטה על גירוש פליטים" [נספח ב']
 7. כך נפתחת העצומה של שנקר:
  1. "אנו, סטודנטים, בוגרים וחברי הסגל בשנקר קוראים לממשלת ישראל ולעומד בראשה: לא לגירוש הפליטים!" [נספח ד']
 8. כך נפתחת העצומה של אורנים
  1. "לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו אֲשֶׁר יִנָּצֵל אֵלֶיךָ… כי גרים הייתם בארץ מצרים"
   מכללת אורנים לא שכחה מה זה להיות אנושי ויהודי
   שותפה למחאה ולמאבק נגד גירוש מבקשי המקלט מאפריקה"
 9. לצערנו עצם האמירה הראשונית של אנשי אקדמיה בשני המוסדות הראשונים שממשלת ישראל מגרשת "פליטים" היא עיוות המציאות. גם האמירות במכללת אורנים שלכאורה טוענות שממשלת ישראל שכחה להיות אנושי ויהודי הן חמורות וכמובן השקר שישראל מגרשת מבקשי מקלט.
 10. פעם אחר פעם, ממשלת ישראל ונציגה הדגישו שאין מגרשים ולו פליט אחד. יתר על כן מדינת ישראל לא מתכננת לגרש אף מסתנן שהגיש בקשת לבדיקת זכאות לפליטות ועל כן הוא על תקן של מבקש מקלט.
 11. בנוסף ממשלת ישראל הודיעה פעם אחר פעם שהיא איננה מוציאה משטחה משפחות, ילדים ואף גברים מתחת לגיל 18.
 12. לכן כאשר כבר המשפט המרכז בפסיקת הפתיחה של העצומות בשני המוסדות הוא לא נכון ושקרי, כל המשך הטקסט הנ"ל הינו לא רלוונטי שכן כל כולו מבוסס על חוסר דיוק.
 13. בנוסף ראוי לציין את השימוש הציני של מנהיגי המכללה באזכור הסבל שעבר העם היהודי בשואה. אזכור זה הוא זילות השואה ואף עשוי להתפרש כהכחשת שואה.
 14. לצערי שימוש ציני כזה מתלווה לקמפיין חסר שחר של ארגונים שרובם מממומנים על ידי "הקרן לישראל חדשה" ומטרתם הכפשת מדינת ישראל בתוך החברה הישראלית ובעיקר ברחבי העולם.
 15. קלות הראש בה אנשי אקדמיה מאפשרים לעשות השוואה מעין זו היא אות קלון למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. בעיקר כאשר אנו לא שומעים גינוי חריף מפי הממומנים על המוסדות ואלה אשר מאשרים את העברת כספי הציבור אליהם.

נספחים

נספח א'

דוגמא למסרון שהתקבל על ידי סטודנט במכללת בית ברל

נספח ב'

צילום מסך מדף העצומה של מכללת בית ברל

נספח ג'

פרסום עצומה נגד גירוש "הפליטים" באתר מכללת שנקר

נספח ד'

מלל העצומה נגד גירוש "הפליטים" מכללת שנקר

[1] http://che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2002-2007.pdf

[2] https://www.facebook.com/Shenkar.College/posts/1821914251175717

[3] https://www.facebook.com/Shenkar.College/posts/1830193033681172

כתיבת תגובה