בעקבות לחץ של "אם תרצו": בוטל אירוע של פוליטיזציה באקדמיה בטכניון

לאחר בירור מקיף שערכנו על ההרצאה ותכניה המדברים על "מעמד-על" מדמיונו של המרצה לאור חוק הלאום ועל "שטחים כבושים", ולאחר ששלחנו מכתב מנוסח ומכובד לגורמים הרלוונטיים ובו דרישה לביטול קיום ההרצאה, החליטו בפקולטה לארכיטקטורה לבטל את ההרצאה. אין להרצאות אנטי-ישראליות, רדיקליות וחד-צדדיות שכאלה מקום באקדמיה בישראל, בוודאי כשהן לא קשורות לתכני הלימוד, ובוודאי כשהן מוצגות ללא איזון של דעות של הצד השני. אנו מודים לסטודנטים שפנו אלינו בנושא.

https://www.10.tv/news/176606

כתיבת תגובה