אירועי פוליטיזציה באקדמיה:

חיפוש:

האירועים המפורטים שהתרחשו באוניברסיטאות ובמכללות בכל רחבי הארץ, חושפים את אופייה של האקדמיה הישראלית. האירועים מציפים את הפערים העמוקים בין תמונת הרדיפה והאיזון האקדמי שציירו דוברי האקדמיה בפני הציבור, ובין המציאות שחשים ורואים הסטודנטים הלומדים במערכת. בין האירועים אפשר למצוא תיאורים נקודתיים של התנהגות פסולה מצד אנשי סגל אקדמי בשטח, תמונה מדאיגה יותר נוגעת למדיניות המערכתית של מוסדות ההשכלה הגבוהה בכל הדרגים והגזרות. העיקרון שמנחה את המדיניות האקדמאית – חופש ביטוי וחופש אקדמי – מאפשר הכול, גם במחיר של פגיעה בסטודנטים ובאנשי סגל אחרים, ובמקביל ניסיון להטיל אימה על הסטודנטים אשר חושפים את המתרחש בכיתות ולהרתיע אותם מלדבר. ניתן לראות כיצד פעם אחר פעם מתבטאים נציגי המוסדות לאחר שנחשף בפניהם אירוע בצורה דומה, על ידי העברת האחריות על חושף האירוע וצידוד בעמדת המרצה. מתוך כך אנשי הסגל מקבלים חיזוק להמשיך את דרכם. על זאת יש להוסיף שהפעילות של המוסדות נעשית בניגוד גמור להחלטות המל"ג.

האירועים ממחישים את התחושות של הסטודנטים ואת החשש לדבר בכיתות. אירועים נוספים מציגים את היחס הרע לסטודנטים אשר מביעים עמדה פוליטית שאינה תואמת את רוח המרצה. נוסף על כך, ניתן להתרשם מאירועים מסויימים לא רק על חוסר האיזון האקדמי הקיים, וחוסר מגוון בחומר הנלמד, אלא גם על כמה שהדבר פוגע בסטודנטים ובזכויותיהם.

לצערנו ידוע לנו על עוד עשרות עדויות ואירועים נוספים של סטודנטים ומרצים המלינים באופן אישי על מקרים שקרו להם, אך לא מוכנים להיחשף אפילו לא בשם בדוי.

חוץ מהעובדה שהאירועים חושפים מצב בעייתי מאוד, של פוליטיזציה באקדמיה, של הדרת הציונות ושל אינדוקטרינציה אנטי-ציונית בכיתות ובחומרי הלימוד, הן חושפות אף מצב מסוכן של אווירה אנטי-ביקורתית מצד האליטה האקדמית בישראל, סתימת פיות ורדיפת סטודנטים בעלי עמדות לאומיות ופרו-ישראליות.

מהאירועים עולה תמונה מדאיגה מאוד לפי לאורך כל השנים האחרונות, החל בהחלטת המל"ג ב-2011 ועד לפרסום ההמלצות לגבי אימוץ קוד אתי ב-2018, אנשי הסגל אינם ששים להישמע להוראות המל"ג וחשים מורמים מעם ומהרגולטור.

הממצאים העולים מהאירועים מחייבים לא רק בדיקה עמוקה וכנה של המתרחש בתוך כותלי מוסדות ההשכלה הגבוהה, אלא דורשים יישום מיידי של כמה החלטות אשר יפסיקו את התחושה המטרידה שאיתה מתמודדים כיום סטודנטים בעלי עמדות ציונית-לאומיות במוסדות להשכלה הגבוהה.

להלן מדגם אירועי פוליטיזציה באקדמיה מהשנים האחרונות:

לאחר שקיימה מיצג ביפו עם עבודתה הקוראת להשית עונש מוות למחבלים שרצחו, סטודנטית לאומנות במכללת "שנקר" ננזפה ע"י מרצים במוסד במהלך דיון – ובנוכחות סטודנטים נוספים. המרצים אף השתמשו
ד"ר עופר כסיף מהאוניברסיטה העברית הוקלט ע"י אחד הסטודנטים כשהוא תוקף בהרצאה את הממשלה ומשווה את החוקים שהעבירה "לגרמניה בשנות ה-30". האוניברסיטה: "האקדמיה היא המקום לנהל דיונים מעמיקים וחופשיים".

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

חתמו על עצומה לחופש אקדמי בישראל

בעת החתימה אני מאשר/ת קבלת דואר אלקטרוני ומסרונים מתנועת אם תרצו