לא תהא פוליטיזציה

באקדמיה!

המידע באתר זה אינו נוגע לפוליטיקה, בבחינת הדיון שבין "ימין ושמאל". האתר, נוסף על כך, לא מתיימר לקבוע גבולות לשיח החופשי והתוסס הקיים במדינת ישראל.

מה שהאתר "הכר את המרצה" מבקש לעשות הוא להנגיש לציבור הרחב מידע הנסתר מעיניו בדרך כלל, שעל פיו יוכל ללמוד אילו מרצים באקדמיה הישראלית לוקחים חלק בקידום לחץ בינלאומי על ישראל, עידוד גזירות (סנקציות) על המדינה, הפצת עלילות דם נגד חיילי צה"ל, תמיכה בארגונים המפיצים עלילות דם נגד חיילי צה"ל והשתתפות באירועים שונים הקוראים להחרמת מדינת ישראל וכדומה.

חיפוש:

חיפוש

הכר את המרצה:

בחר אוניברסיטה או פקולטה
סינון לפי אוניברסיטה או פקולטה